Предговори

Момчето птица и земното притегляне

Предговор към „Пилето” от Уйлям Уортън, изд. 1981 г.

Политически подтекст се открива при фантастите рядко, при реалистите често, при
романтиците понякога, при символистите — никога. Колко ясна формула! И като
всички подозрително ясни формули — невярна.

Прочети »