Фондация

Фондация „Димитри Иванов” е учредена в края на 2017 г. от Димитри Иванов и журналиста Иван Бакалов с цел да подпомага цифровизиране и съхраняване в електронен вид на текстове, снимки и периодични издания от епохата преди интернет.